Concurs Greenis

REGULAMENT CONCURS OBIO – „8 ANI DE OBIO.RO”

SECTIUNEA 1 – ORGANIZATORUL,LOCUL SI DURATACONCURSULUI

Campania (denumita in continuare „Concursul”) este organizata si desfasurata pe pagina oficiala de Facebook „Obio.ro” (https://www.facebook.com/obiorawfoods), in perioada 22 iunie – 22 iulie 2020(inclusiv), de catre OBIO.RO, marca comerciala care apartine de BIO HOLISTIC SRL(cu sediul pe Str. Nicolae Beldiceanu, nr.5, Oradea, jud. Bihor), denumit in continuare „Organizatorul”. Participantii la Concurs sunt obligati sa respecte toti termenii si conditiile Regulamentului Oficial al Concursului (denumit in continuare „Regulament”), potrivit celor mentionate mai jos. Prin inscrierea in Concurs, participantii confirma in mod expres: (i) ca au citit, au inteles Regulamentul si accepta termenii si conditiile acestuia; (ii) obligativitatea respectarii integrale a prevederilor prezentului Regulament si (iii) ca au inteles si sunt de acord ca, in cazul nerespectarii prevederilor prezentului Regulament, participarea lor la Concurs sa fie exclusa si orice premii acordate sa fie anulate. Regulamentul este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant si va fi facut public, conform legislatiei aplicabile din Romania, pe pagina de Facebook Obio.ro, la sectiunea „Notes”, odata cu postarea Concursului, pe aceeasi pagina.

 

SECTIUNEA 2 –  PREMIILE CONCURSULUI

Premiile Concursului constau in8storcatoareGreenis(https://www.obio.ro/promotii/filtre/producator/greenis/?fbclid=IwAR16xBWuZ_wU9DPncPVue5gp0gJIXycxiGo_yFoX4_X26QaBUYUyOuBq9G8). Fiecare castigator dintrecei 8 isivaalegeculaoreapreferata: verdesau silver.

 

SECTIUNEA 3 MECANISMUL CONCURSULUI

Utilizatorii se pot inscrie astfel in Concurs, in perioada 22 iunie – 22 iulie2020(inclusiv):

1.      Intra pe pagina de Facebook Obio.ro (https://www.facebook.com/obiorawfoods).

2.      Posteaza pe wall-ul paginii de Facebook Obio.ro, la postarea de Concurs, un comentariu propriu, in care sa spuna care esteprodusullorpreferat din magazinul online Obio.ro. Se admite o singura inscriere/participant la Concurs. In cazul in care vor fi mai multe comentarii inscrise de acelasi participant, va intra in Concurs doar primul comentariu inscris.

3.      Cele 8 comentarii castigatoare vor fi alese de Organizator prin tragere la sorti (prin random.org) pe 22iulie2020si castigatorii vor fi anuntati pe Facebook in aceeasi zi.

Pot participa la Concurs toate persoanele cu resedinta permanenta in Romania, fie ca sunt sau nu fani ai paginii de Facebook Obio.ro (cu exceptia angajatilor Organizatorului si ai celorlalte companii implicate in aceasta actiune, precum si rudelor de gradul I ale acestora).

Participarea la Concurs nu este conditionata de achizitionarea vreunui produs.

Participarea la Concurs este conditionata de accesul la Internet al participantilor, in vederea inscrierii in Concurs si, in cazul castigatorului, a transmiterii (prin mesaj privat) a datelor necesare livrarii premiului.

Castigatorul nu are optiunea de a schimba premiul cu alte produse sau de a solicita contravaloarea premiului in bani.

 

SECTIUNEA 4 – NOTIFICAREA CASTIGATORILOR SI LIVRAREA PREMIILOR

Castigatorilor Concursului li se va aduce la cunostinta rezultatul in 24 de ore dupa tragerea la sorti, astfel: li se vor anunta numele (cu tag, daca este posibil) pe pagina pe Facebook Obio.ro, intr-o postare separata de cea initiala de Concurs, apoi vor fi contactati prin mesaj privat, pe Facebook (mesaj in care li se va solicita transmiterea datelor, pentru livrarea prin curier apremiilor – nume complet,  adresa, numar de telefon).

Datele solicitate prin mesaj privat trebuie trimise pana pe data de 29iulie2020 (inclusiv). In cazul in care castigatorii nu trimit acest mesaj privat cu datele solicitate in intervalul specificat, acestia isi vor pierde dreptul de a primi premiul.

Premiile vor fi livrate prin curier de catre Organizator, care va plati livrarea.

 

SECTIUNEA 5 – PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Organizatorul va utiliza datele personale oferite de participanti la inscrierea in Concurs (ID-ul de Facebook) exclusiv in scopul identificarii si anuntarii castigatorului.

Organizatorul va instiinta toti participantii la Concurs cu privire la castigatori prin postarea pe pagina de Facebook a ID-urilor folosite pentru inscriere, fara nicio alta informatie personala, si va solicita castigatorilor transmiterea datelor solicitate pentru intrarea in posesia premiilor (nume complet, adresa si numar de telefon) prin mesaj privat, via Facebook, folosind ID-urile de Facebook castigatoare. Datele primite se vor distruge imediat dupa incheierea procedurii de livrare a premiilor, nefiind arhivate in vreun fel.

 

SECTIUNEA 6 – TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

Organizatorul nu este raspunzator de plata unor eventuale taxe/obligatii financiare legate de premiul oferit, acestea cazand in sarcina persoanei castigatoare.

 

SECTIUNEA 7 – LITIGII SI RESPONSABILITATE

Organizatorul Concursului nu are nicio raspundere si nu va putea fi implicat in litigii legate de corectitudinea datelor personale trimise de catre participanti. In cazul unor litigii aparute intre Obio.ro si participantii la Concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor romane competente.

Organizatorul nu are obligatia de a purta corespondenta in privinta solicitarilor necastigatoare.

In eventualitatea unui dispute asupra validitatii unei inscrieri in Concurs, decizia Organizatorului este definitiva.

Prezentul Concurs poate inceta inainte de termenul stabilit sau poate fi suspendat oricand, in baza liberei decizii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie pe pagina proprie de Facebook. Concursul poate inceta si in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul de fata, anuntand public noul Regulament, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala.

Facebook Inc. nu isi asuma responsabilitatea pentru prezentul Concurs si nu poate fi implicat in niciun fel in desfasurarea acestuia.